ตำนานชั่วนิรันดร์

------------------------

คำนำ

ปฏิทินชั่วนิรันดร์ และ หนังสือหลักการ และ วิธีคิดปฏิทินชั่วนิรันดร์ เล่มนี้ ได้คิดค้นขึ้นเมื่อปี 2536 พร้อมทั้ง แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ต่อ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

พิมพ์จำหน่ายครั้งแรกเมื่อปี 2537 และได้ออกรายการตามไปดู ทาง ช่อง 9 อสมท. ในปีเดียวกัน

เป็นเวลาเกือบ 10 ปี ที่ผลงานชิ้นนี้ ได้คิดค้นขึ้น ซึ่งประวัติ การคิดค้น ผมขณะนั้น อายุ 17 ปี ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ในการ คิดค้น เริ่มต้นจากการต้องการย่อปฏิทิน 4-5 ปี ย่อไปย่อมาจึงสังเกตไปเรื่อยๆจนกลายเป็นชั่วนิรันดร์ ปัจจุบันผมเห็นว่า ผลงานชิ้นนี้ เป็นผลงานที่มีคุณค่า และคิดว่า น้อยคนยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือรับรู้ประโยชน์จากผลงานชิ้นนี้ อาจเนื่องมาจาก การจัดพิมพ์ครั้งแรก พิมพ์ก่อนที่จะได้รับรางวัลจาก สภาวิจัยแห่งชาติ

จุดเด่นของผลงานจะมี 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ปฏิทินชั่วนิรันดร์ ซึ่ง เป็นปฏิทิน แผ่นเดียว ที่สามารถใช้ ดู วัน เดือน ปี ในอดีต และวัน เดือน ปี ในอนาคต ได้อย่างถูกต้อง ส่วนที่สอง ก็คือ หลักการและวิธีคิด ปฏิทินชั่วนิรันดร์ ส่วนนี้ เป็นหลักการ ในการจำและคิด วัน เดือน ปี ในอดีต และอนาคต ได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ต้อง ดูปฏิทินใดๆทั้งสิ้น

สิ่งเหล่านี้เป็นความรู้ใหม่ ที่คนไทยอย่างผมได้คิดค้นขึ้นมา มีรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติให้การรับรอง จึงอยากนำเสนอสิ่งต่างๆเหล่านี้ ให้ทุกท่านได้เห็นความสำคัญ และได้ใช้ประโยชน์ จากผลงานชิ้นนี้

สำหรับการจัดพิมพ์ในครั้งนี้ ได้ปรับปรุงเนื้อหาบางส่วน เช่น ปีหลักที่ใช้ในการจำปฏิทิน เพื่อให้ผู้ที่ต้องการจำปฏิทินได้ตลอดไป ได้ใช้ปีหลักที่ ใกล้เคียงปัจจุบัน ซึ่งในการจัดพิมพ์ครั้งแรก ได้ใช้ ปี 2535 เป็นปีหลัก

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เคยใช้ปี 2535 เป็นปีหลักในการจำปฏิทิน ยังคงใช้ได้ตลอดไป เพราะนี้คือปฏิทินชั่วนิรันดร์ เพียงแต่ ผมเห็นว่า หากท่านผู้ที่ยังไม่เคยอ่านหลักการนี้ ต้องการที่จะจำ หลักการในหนังสือเล่มนี้ ควรจะจำปีที่ใกล้เคียงปัจจุบันที่สุด เป็นปีหลัก

สรุปก็คือ คุณจะจำปีไหนเป็นปีหลักก็ได้ สำคัญที่สุด คือ หลักการต่างๆที่นำเสนอในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งนำไปสู่การจดจำ ปฏิทินได้ชั่วนิรันดร์

 

สมฉัตรชัย งามดี

ผู้คิดค้น

somchatchai@hotmail.com