รายการตามไปดู ปี 2537 ช่อง 9 อสมท.

การตกแต่งห้องด้วยระบบไฟฟ้า กุญแจไฟฟ้า ประตูกล เก้าอี้ไฟฟ้า นาฬิกาปลุกด้วย วิทยุ + หลักการและวิธีคิด ปฏิทินชั่วนิรันดร์ พิมพ์ครั้งที่ 1