ร่วมแสดงผลงาน งานวันนักประดิษฐ์ จัดโดยสภาวิจัยแห่งชาติ
ภาคกลาง กทม. งานวันนักประดิษฐ์ ปี 2539 วันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2539
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น งานวันนักประดิษฐ์ ปี 2546 วันที่ 24 - 26 มกราคม 2546
ภาคเหนือ จ.ลำพูน งานวันนักประดิษฐ์ ปี 2546 วันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2546