ช่วย

โลก & โรค

SAVE LIFE

"ทุกโรค มีทางรักษาหายโดยไม่เสียอะไรเลย"

(รวมถึงเอดส์และมะเร็ง)ด้วย ยาวิเศษ ที่ทุกคนมี

เมื่อปี ค.ศ. 1995 นายแพทย์ชาวญี่ปุ่น นายแพทย์ฮารุยาม่า ชิเงโอะ ได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ

"A Great Revolution In The Brain"

แปลเป็นไทยได้ว่า "การอภิวัฒน์สมอง" และสามารถขายได้ถึงสองล้านสองแสนเล่ม ภายในเวลา 1 ปี!!! ส่วนหนึ่งของคำนำ ของหนังสือเล่มนี้มีว่า "การแพทย์ที่พวกเราที่เป็นแพทย์ ทำการรักษาอยู่ในปัจจุบัน สามารถรักษาโรคได้จริงๆแค่ 20% เท่านั้น อีก 80% ที่เหลือ แทบเป็นความสูญเปล่าก็ไม่ผิดไปจากความจริงนัก ถ้าขืนปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไป ค่ารักษาพยาบาลของประเทศเราจะทะลุยอด 25 ล้านเย็นอย่างแน่นอน และจะถึง 88 ล้านล้านเยนในปี ค.ศ.2010 ช่างเป็นความสูญเปล่าที่มีมูลค่ามหาศาลอะไรเช่นนี้" (มังกรจักรวาลภาค 2 ตอน เทพอวตาร บทที่ว่าด้วย การอภิวัฒน์สมอง เขียนโดย ดร.สุวินัย)

******************************

"การแพทย์ที่พวกเราที่เป็นแพทย์ ทำการรักษาอยู่ในปัจจุบัน สามารถรักษาโรคได้จริงๆแค่ 20% เท่านั้น" มาหาหนทางช่วยเหลือกันเถอะ เราจะมาพูดกันถึง ยาวิเศษ ที่หาได้ไม่ยากเลยนะครับ นั่นก็คือ "ปัสสาวะ หรือ เยี่ยว นั่นเอง" ทำไม ? จะสรุปให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับ จากที่ค้นคว้ามา

1. ปัสสาวะ คือเลือด ที่ผ่านการกรองโดยไต

2. ปัสสาวะ ไม่มีเชื้อโรคเจือปน

3. การนำปัสสาวะมารักษาโรคโดยการดื่ม ส่งผลดีแก่ร่างกาย โรคต่างๆหาย โรคร้ายหาย รวมถึงเอดส์ มะเร็ง ซึ่งหลายประเทศนิยมดื่มรักษาโรค เช่น ญี่ปุ่นดื่มกันอย่างแพร่หลาย จีน และไต้หวัน หลายปีก่อนมีสาวชาวญี่ปุ่น มาดื่มสาธิตให้ดูที่เมืองไทยด้วย

4. ศาสนาพุทธก็มีวิธีการรักษาด้วย การดื่มปัสสาวะ

เรามาลองอ่าน ถามตอบระหว่าง แพทย์ผู้รู้ กับ ผู้ป่วยดูนะครับ

NEXT