ถาม ตอบ ระหว่าง ผู้ป่วย กับหมอ(3)

(จาก หนังสือ ท้าพิสูจน์ ปัสสาวะรักษาโรค โดย บัวใต้น้ำ พิมพ์ครั้งที่ 3 ศูนย์ธรรมสัจจะวิมานทอง จันทบุรี)

ถาม- หมอที่จัดยาให้ทานนั้นมาก อย่างในระหว่างทานยาอยู่ จะดื่มปัสสาวะควบคู่ไปด้วยได้หรือไม่?

ตอบ- ถ้าหยุดทานยาได้ ควรจะหยุดไปชั่วคราวก่อน แต่ถ้าจำเป็นต้องทานยา ควรทานให้น้อยที่สุด ถึงที่สุดควรจะหยุดทานยาหมด ให้มุ่งดื่มปัสสาวะอย่างเดียว เพราะปัสสาวะก็เป็นยาธรรมชาติรักษาอยู่แล้ว จึงไม่น่าวิตกอะไรทั้งสิ้น ให้มุ่งเชื่อมั่นในยาธรรมชาติอย่างเดียวแล้วก็ดีเอง จงอย่าได้ใจร้อน เพราะความป่วยของคนบางคน ต้องใช้เวลาในการรักษาจึงจะเห็นผล ถ้าใจร้อนจะไม่ได้อะไรเลย (การดื่มปัสสาวะคู่กับยาโบราณจีนหรือไทย จะให้ผลดี เพราะเข้ากันได้ -ผู้รวบรวมหนังสือ) พูดถึงปัสสาวะนี้ ยังมีหมอปัจจุบันอีกมากมายที่ยังรู้เข้าไม่ถึงในสรรพคุณ ของตัวยาธรรมชาตินี้ จึงมีการวิภาควิจารณ์ในทางลบ จึงเป็นการแสดงปล่อยความโง่ของตัวเองออกมาโดยไม่รู้ตัว ทำไมจึงพูดเช่นนี้ ก็เพราะว่าปัสสาวะนี้ได้นำ มาใช้เป็นยาทางแผนโบราณจีน ได้ใช้มานานเป็นพันปีแล้ว และเป็นที่ทราบกันดีในหมู่สงฆ์ ที่พระพุทธเจ้าได้มีเมตตาตรัสสอนหมู่สงฆ์ ให้เอาลูกมะขามป้อมและลูกสมอมาดองปัสสาวะ เพื่อใช้รักษาโรคต่างๆ มานานกว่า 2500 ปีแล้ว จากสัจจะอันนี้ ก็เห็นได้ชัดแล้วว่า ปัสสาวะ ใช้เป็นยารักษาโรคต่างๆ ได้แน่นอน ถ้าใช้รักษาโรคต่างๆไม่ได้แล้ว พระพุทธเจ้าจะมาหลอกพวกเราเพื่ออะไร แต่ตามสัจจะความจริงแล้ว ผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์การดื่มปัสสาวะเพื่อรักษาโรค มีแต่ได้ผล และเห็นผลอัศจรรย์มาแล้วทั้งนั้น ที่ว่าไม่ได้ผลนั้นไม่มี นอกจากผู้นั้นไม่ได้มุ่งจริงเอาจริง ดื่มครั้งสองครั้งแล้วก็เลิก แล้วก็บอกว่าไม่ได้ผลอย่างนี้ ช่วยไม่ได้จงรับกรรมไปเท่านั้น พูดเท่านี้ทุกคนก็คงหมดข้อสงสัยแล้ว และยอมรับว่าปัสสาวะเป็นยาใช้รักษาโรคต่างๆ ได้แน่นอน ต่อนี้ไปคนป่วยเป็นโรคร้ายต่างๆ ที่หมอหมดปัญญาหมดยาที่จะรักษา หรือหมดเงินหมดทองแล้ว ให้มุ่งมารักษาตัวเองด้วยการดื่มปัสสาวะของตัวเองดีกว่าปล่อยทรมานรอความตายไปวันๆ คนป่วยทั้งหลาย จงอย่าได้ดูถูก อย่าได้สบประมาทว่า การรักษาโรคด้วยปัสสาวะเป็นเรื่องกระจอกงอกง่อย ไม่มีหมอคอยควบคุมแนะ เป็นการเสี่ยงกับชีวิตของตนเอง อันนี้เป็นการเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงและช่วยไม่ได้ เท่ากับตัวเองกำลังบั่นทอนชีวิตตัวเองโดยไม่รู้ตัวก็เท่านี้เอง

ถาม-คนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน และโรคที่เกี่ยวกับไตในปัสสาวะมีน้ำตาลนั้น การรักษาด้วยการดื่มปัสสาวะ จะมีโทษหรือไม่?

ตอบ- ตามสถิติที่ประสบมา และจากการรายงานมาจากคนป่วยทั่วไปไม่เคยปรากฏว่ามีโทษ แถมเป็นผลดีเสียอีก เพราะ ในปัสสาวะมีตัวยาที่ใช้ในการรักษาโรคเบาหวานเจือปนอยู่ ถ้าดื่มปัสสาวะมากๆ โรคเบาหวานจะหายขาดโดยไม่ต้องทานยาตลอดชีวิต ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นผิดปกติจากการดื่มปัสสาวะ ไม่ต้องตกใจ ให้ดื่มไปเรื่อยๆ สิ่งที่ผิดปกติก็จะหายไปเอง พร้อมกับความป่วยของเรา จึงไม่น่าวิตก ไม่น่าสงสัยอะไร

ถาม- คนที่เป็นความดันสูง มาดื่มปัสสาวะรักษาจะยิ่งทำให้ความดันสูงยิ่งขึ้นหรือไม่?

ตอบ- คนที่มีความดันสูง มารักษาด้วยการดื่มปัสสาวะกลับเป็นผลดีมาก ทำให้ความดันกลับสู่ปกติเร็วขึ้น

ถาม- คนที่เป็นนิ่วในไต เป็นนิ่วในถุงน้ำดี ในกระเพาะปัสสาวะ จะรักษาด้วยการดื่มปัสสาวะได้หรือไม่?

ตอบ- ได้ ปัสสาวะสามารถช่วยขับนิ่วและละลายนิ่วได้ เราจะเห็นได้จากการดื่มปัสสาวะเข้าไป จะทำให้การปัสสาวะคล่องตัวขึ้น นิ่วก็จะถูกขับออกอย่างง่ายดาย

BACK NEXT