ถาม ตอบ ระหว่าง ผู้ป่วย กับหมอ(2)

(จาก หนังสือ ท้าพิสูจน์ ปัสสาวะรักษาโรค โดย บัวใต้น้ำ พิมพ์ครั้งที่ 3 ศูนย์ธรรมสัจจะวิมานทอง จันทบุรี)

ถาม- ดื่มปัสสาวะไปนานๆมีโทษหรือไม่

ตอบ-ปัสสาวะของเราเอง เกิดจากเลือดของเรา ได้ผ่านการกลั่นกรองของไต ขับออกมา แล้วนำมาดื่ม ในความคิดของผม ย่อมไม่มีโทษต่อร่างกาย แล้วจากรายงานสถิติก็ยังไม่เคยได้รับรายงานว่าเป็นโทษกับใคร มีแต่รายงานมาว่า ถ้าดื่มมาก ทำให้ท้องระบายมากเท่านี้เอง แต่ทำให้เนื้อตัวเบาขึ้นสบายขึ้น

ถาม- ผมรู้สึกว่าปัสสาวะ ย่อมประกอบด้วยสารต่างๆ ถ้าไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว เมื่อนำมาดื่ม จะไม่เป็นโทษหรือ?

ตอบ- ของทุกอย่างย่อมมีเชื้อโรค แต่ปัสสาวะนั้นเชื้อมั่นได้ว่าไม่มีเชื้อโรค จึงไม่จำเป็นต้องผ่านการฆ่าเชื้อ แต่ถ้าสมมุติว่ามี ก็คงมีไม่มาก ถึงมี เมื่อได้ดื่มเข้าไปในกระเพาะ น้ำย่อยในกระเพาะจะฆ่าเชื้อนี้หมด ถ้าคนที่มีอาการอักเสบในกระเพาะปัสสาวะ หรืออักเสบในท่อปัสสาวะ ปัสสาวะที่ออกมาจะมีฝ้า หรือมีสายเลือดอะไรลอยอยู่ ไม่ต้องตกใจดื่มได้ แต่ถ้าไม่สบายใจก็ให้หากระดาษมากรอง แล้วค่อยดื่มก็ได้ ไม่มีปัญหา

ถาม- ปัสสาวะชนิดใดดื่มได้ ชนิดใดดื่มไม่ได้ จะแยกแยะอย่างไร?

ตอบ- ปัสสาวะเป็นส่วนหนึ่งของเลือด เวลาขับออกมาจึงเหมือนกันหมด จึงใช้ดื่มได้หมดไม่มีการแยกแยะ

ถาม-ปัสสาวะที่กักเก็บเป็นพิษอยู่ภายในกระเพาะปัสสาวะ เนื่องจากไตเสื่อม จะนำมาใช้รักษาโรคได้หรือไม่?

ตอบ- ได้ แต่คนที่มีอาการดังกล่าว จะมีปัสสาวะที่ขับออกมาน้อยมาก จึงไม่พอที่จะเอามาใช้ดื่มรักษา ให้เอาของคนอื่นมาดื่มแทนได้

BACK NEXT