"ซองจดหมาย วายส์ช้อป"

ปฏิวัติการเปิดซองจดหมายในอดีตกาล ด้วยวิธีดึงเส้นด้ายตัดขอบซอง

ผลงานลิขสิทธิ์ เลขที่ 4128/2538 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

- ของเล่นชิ้นใหม่!!! ของวัยหวาน เขียนส่งข่าวสารสั้นๆ พร้อมความประทับใจของผู้รับ กับเทคนิคเปิดซองที่ทันสมัย

- เปิดง่าย ไม่ทำลายเนื้อจดหมาย หรือเอกสารสำคัญ เช่นรูปถ่าย หรือธนบัตร

- หมดปัญหาการหากรรไกรในการเปิดซอง รวดเร็วในการเปิดอ่าน

- หมดปัญหาดองจดหมาย เพราะหากรรไกรเปิดไม่เจอ

- ผู้รับสนุกสนานกับการเปิดซอง

1 ห่อมี 10 ซอง ห่อละ 16 บาท