"ปฏิทินชั่วนิรันดร์"

ปฏิทินพกชั่วนิรันดร

มี 2 ขนาด เคลือบพลาสติก อย่างดี ด้านหลังมีวิธีใช้ พร้อมลายเซ็นต์ก่อนเคลือบ

จากเจ้าของผลงาน

- ปฏิทินแผ่นเดียวที่จะพาคุณย้อน วันที่ในอดีต และอนาคต อย่างไม่มีสิ้นสุด

- ปฏิทินแผ่นเดียวที่ คุณ สามารถพกติดตัวได้เป็นพันๆปีไม่สิ้นสุด

- ปฏิทินแผ่นเดียวที่ คุณ ใช้ตรวจสอบวันเดือนปีเกิดได้อย่างแน่นอน

- หมดยุคเปลี่ยนปฏิทิน พก ทุกปี พ.ศ. แล้ว!!!

* ขนาดใหญ่ 15 บาท สำหรับ ไว้โต๊ะอ่านหนังสือ โต๊ะทำงาน *

* ขนาดเล็ก 10 บาท ฉบับพกกระเป๋าตังค์ได้ *

ทั้ง สองขนาดมีทั้ง ฉบับภาษาไทยและภาษาสากล